HemHusdjurNy doktorsavhandling om lantraser

Ny doktorsavhandling om lantraser

Datum: 29.09.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur

Ulla Ovaska vid Tammerfors universitet i Finland har skrivit sin doktorsavhandling om hur lantraser kan bevaras och utvecklas i framtiden.

 

I doktorsavhandlingen “Genes, Gastronomy and Gratitude – The development and future of the conservation of native breeds” har Ulla Ovaska gjort fallstudier av hur arbetet med att bevara dels finska lantraser och dels den ryska boskapsrasen Yakutian Cattle, ser ut.

Ovaskas huvudsakliga forskningsfrågor rör hur man över tid sett på behovet av att bevara lantraserna, vilka argument som använts, hur de olika argumenten lett till policybeslut och hur bevarandearbetet organiserats.

Argumenten som använts för att bevara lantraserna har, enligt Ulla Ovaska, främst varit av biologisk, ekonomisk och kulturell karaktär.

En av slutsatserna i avhandlingen är att lantraser kan bevaras om det finns aktörer som är villiga att gå samman och arbeta för det gemensamt.

Avhandlingen kommer att presenteras den 20 oktober i Tammerfors, Finland.

Läs hela doktorsavhandlingen här.