HemHusdjurNy FAO-rapport: Krafttag behövs för att minska förlusten av biologisk mångfald inom jordbruket

Ny FAO-rapport: Krafttag behövs för att minska förlusten av biologisk mångfald inom jordbruket

Datum: 22.02.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur, Husdjur, Skog, Uncategorized @skand

"The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture" släppte idag, den 22:e februari 2019.

Idag presenterade FAO:s kommission för genetiska resurser en ny rapport som kartlagt läget för världens biologiska mångfald av växter, djur och mikroorganismer som är viktiga för vår matproduktion. Tyvärr är det i många fall dyster läsning. Men det finns även ljuspunkter, och nu manar rapporten till en högre växel i arbetet med att vända den nedåtgående trenden.

För första gången någonsin ger FAO ut boken ”The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture” – en sammanställning av rapporter från 99 av världens länder.  Även anställda på NordGen har bidragit till den omfattande genomlysningen som kan sammanfattas i följande punkter:

• Biologisk mångfald är helt avgörande för att vi ska kunna föda världens befolkning, ha en hållbar utveckling och upprätthålla många av de livsviktiga ekosystemtjänster vi är beroende av.

• Det finns flera faktorer som interagerar med varandra och tillsammans påverkar den biologiska mångfalden inom livsmedel och jordbruk.

• Den biologiska mångfalden inom livsmedels- och jordbrukssektorn minskar.

• Användandet av många arbetssätt som syftar till att öka den biologiska mångfalden rapporteras öka.

• Ramverk som styr ett hållbart nyttjande och bevarandet av biologisk mångfald är fortfarande inte tillräckliga.

Rapporten har identifierat en mängd behov, brister och potentiella lösningar för att hantera förlusten av den biologiska mångfalden. Nu uppmanar rapportförfattarna världens länder att följa rekommendationerna och agera. Rapporten påpekar också att arbetet som gjorts inom FAO:s kommission för genetiska resurser lett till så kallade ”global plans of action” nu behöver växlas upp och implementeras.

Du kan läsa hela rapporten på engelska här.