HemSkogNy film från OECD understryker vikten av god frökvalitet inom skog

Ny film från OECD understryker vikten av god frökvalitet inom skog

Datum: 20.12.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Skogsbrukare arbetare med väldigt långsiktiga produktionscykler. Det träd som planteras idag kommer inte huggas ner förrän om flera decennier. Med tanke på detta är kvaliteten på fröna som används vid skogsplantering otroligt viktigt. OECD (Organisation for EconomiC Co-operation and Development) berättar mer i filmen nedan.

 

 

NordGen Skog är en mötesplats för forskare, förvaltare och praktiker i de nordiska länderna. Vi fokuserar på skogens genetik och genresursbevaring, frö- och planttillgång samt föryngring av skog. NordGen Skog ska bidra till en god plantproduktion och goda föryngringsmetoder inom skog genom att förmedla kunskap och erfarenhet mellan aktörerna i dessa sektorer samt ut till allmänheten.

Läs mer om NordGen Skog här.