HemHusdjurNy sektionschef rekryterad till NordGen Husdjur

Ny sektionschef rekryterad till NordGen Husdjur

Datum: 18.05.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur

Mervi Honkatukia is the new Section Leader of NordGen Farm Animals.

NordGen Husdjur är ett service- och kunskapscenter som arbetar för att säkra en hållbar förvaltning av våra husdjursgenetiska resurser. Avdelningen kommer nu att utvecklas ytterligare när Mervi Honkatukia tar över som sektionsledare.

 

NordGen Husdjur jobbar vi för att främja att de djur som har en koppling till mat och lantbruk nyttjas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi har bland annat genomfört projekt som undersökt hur komjölken från olika lantraser smakar för att bidra till att skapa incitament att rädda raserna (NordMilk). Genom vårt Brown Bee Network och vår Brown Bee Wiki sprider vi kunskapen om våra nordiska brunbin. Den här verksamheten och många andra projekt kommer nu att utvecklas och bli ännu mer synlig med Mervi Honkatukia vid rodret.

– Mina föregångare har gjort ett bra jobb. Jag kommer att fortsätta arbeta med de projekt de påbörjade och stärka de bästa. Men jag har också vissa andra områden som ligger mig nära hjärtat. Målet är att vi inom de nordiska länderna tillsammans ska bli starkare och kunna producera bättre resultat inom området för husdjursgenetiska resurser, säger Mervi Honkatukia.

Forskare och gruppledare

Mervi Honkatukia kommer närmast från en tjänst som forskare och gruppledare på det finska naturresursinstitutet Luke. Hon har tidigare forskat på genetisk karaktärisering av husdjur, främst äggläggande hönor, men under de senaste åren har hon arbetat mycket med att kartlägga lantrasers genetiska värde för den biologiska mångfalden och deras möjligheter att anpassa sig till en krävande omgivning.

– Jag är mycket nöjd med att NordGen lyckats rekrytera en så stark och kompetent kvinna som Mervi Honkatukia till tjänsten som sektionsledare för NordGen Husdjur. Vi ser fram emot att Mervi kommer att stärka NordGens satsning på en hållbar förvaltning av våra husdjursgenetiska resurser, säger Lise Lykke Steffensen, direktör för NordGen.

Nationell koordinator

Förutom sin gedigna forskningsbakgrund har Mervi Honkatukia varit en mångårig medlem i NordGen Husdjurs Råd för Genetiska Resurser. Dessutom har hon varit Finlands nationella koordinator för husdjursgenetiska resurser och därmed gjort stora insatser för bevarandet av flera finska lantraser.

– Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med alla de nordiska inhemska lantraserna nu, säger Mervi Honkatukia.

Mervi Honkatukia kommer att vara placerad på NordGen Husdjurs avdelning i Ås, söder om Oslo. Hon påbörjar sin tjänst den 1 juni 2018.