Hem
Datum: 22.05.2020 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur
Göingeget

Idag, på Biologiska mångfaldens dag, publicerar NordGen följande debatttext: Lantrasdjur som fjällko, Göingeget och Orusthöna är viktiga för en hållbar utveckling och bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfald som vi är så beroende av. Men en ny vetenskaplig översiktsstudie konstaterar att flera av våra nordiska lantrasdjur är hotade. Om…

Datum: 30.04.2020 Författare: Sara Landqvist Kategori: Växter
En humla kryper på en lila borstnejlika.

Om en månad, den siste maj, stänger vi fröförsäljningen i vår webshop för den här gången. Har du inte redan gjort din beställning finns det fortfarande många spännande växter kvar att välja mellan. NordGens årliga fröförsäljning är ofta en väldigt populär tillställning. Redan första natten brukar vi få in närmare…

Datum: 23.04.2020 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog
Almskog med solstrålar

För första gången publiceras nu en rapport som ger en helhetsbild av hur bevarandet av skogsgenetiska resurser ser ut i alla de nordiska länderna. Syftet med rapporten är att lyfta vad som sker i de olika länderna, undersöka hur arbetet med skogsgenetiska resurser implementeras och identifiera framtida möjligheter och utmaningar….

Datum: 14.04.2020 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur, Skog, Växter
Humla sitter på en ärtblomma med blad i bakgrunden.

Vill du arbeta med hållbara lösningar för framtidens matproduktion? Är miljö- och klimatfrågor, biologisk mångfald och jordbruk något som får ditt hjärta att slå lite snabbare? Kan du tänka dig att möta kor och besöka växthus på arbetstid? Då kanske tjänsten som kommunikatör hos NordGen passar dig. Nordiskt Genresurscenter (NordGen)…

Datum: 02.04.2020 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog
Rad med grantoppar framför en blå himmel.

Vad står skogsnäringen inför i framtiden och vilka lösningar kan skogsträdförädling bidra med? Det var temat för NordGen Skogs temadag som anordnades som ett videomöte istället för i Uppsala på grund av utbrottet av COVID-19. Omkring 70 deltagare deltog i videomötet, vilket är fler än vad som anmälde sig till…

Datum: 25.03.2020 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Den första april skulle NordGen Skog egentligen arrangera vårens temadag i Uppsala. Men på grund av den rådande Corona-situationen har dagen omvandlats till ett onlinemöte. Alla som har möjlighet är välkomna att delta. Temadagen kommer att arrangeras som ett Microsoft Teamsmöte. Alla föreläsare är fortfarande med på banan och kommer…