Hem
Datum: 18.05.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur

NordGen Husdjur är ett service- och kunskapscenter som arbetar för att säkra en hållbar förvaltning av våra husdjursgenetiska resurser. Avdelningen kommer nu att utvecklas ytterligare när Mervi Honkatukia tar över som sektionsledare.   På NordGen Husdjur jobbar vi för att främja att de djur som har en koppling till mat…

Datum: 17.05.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Växter

Den här veckan deltar NordGen i ECPGRs styrgruppsmöte i grekiska Thessaloniki. Syftet med ECPGR är att säkra att Europa samarbetar för att underlätta bevarande, tillgång och nyttjande av den genetiska mångfalden hos växter kopplade till mat och jordbruk.   ECPGR står för European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources. Nätverket bildades…

Datum: 02.05.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Växter

NordGen tar med jämna mellanrum emot besökare från alla världens hörn som vill lära sig mer om genbanksarbete och vår verksamhet. Men det är inte alla besök som resulterar i filmer.   I april besökte Dr. Jeni Henrickson och Dr. Aaron Doering från Minnesota University oss som en del i…

Datum: 11.04.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Idag anordnas NordGen Skogs temadag i Akueyri på norra Island. Mer än 150 deltagare från skogsnäringen har kommit hit för att lära sig mer om tillgången på frö och trädförädling – viktig information som krävs för att bygga en robust skog som klarar av även framtidens utmaningar.   – Tanken…

Datum: 04.04.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Växter

  Det var en väl vald dag som Kristina Yngwe, den svenska, centerpartistiska riksdagsledamoten, besökte NordGen.  Hon välkomnades inte bara av vår personal utan även av vår i luften och nöjda sticklingar i växthuset.   För bara någon dag sedan snöade det och en kylig vind ven genom våra odlingar…

Datum: 03.04.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur

  Riskstatusen för sex ursprungliga norska boskapssorter har kartlagts i en ny fallstudie.  Studien, som utförts med en multiindikatorsmetod anpassad för franska förhållanden visade att sorterna kunde anses som ej utrotningshotade. Men författaren understryker att för att hitta skillnader som kan som kan påverka riskstatusen behöver indikatorerna anpassas till lokala…