HemUncategorized @skandNytt betalsystem för tillgång till genetiska resurser på agendan vid internationellt möte i Rom

Nytt betalsystem för tillgång till genetiska resurser på agendan vid internationellt möte i Rom

Datum: 14.11.2019 Författare: Sara Landqvist Kategori: Uncategorized @skand, Växter

NordGen är observatör i det Internationella fördraget om växtgenetiska resurser for livsmedel och jordbruk.

Den här veckan är representanter från NordGen på plats i Rom för att delta i det internationella samarbetet för växtgenetiska resurser. Deltagare från över 146 länder har rest till FAO:s högkvarter för att bland annat ta beslut om ett nytt betalningssystem för de som vill använda frön som bevaras i genbanker. Syftet med det nya systemet är att samla in mer pengar som kan återinvesteras i fattiga länder för att säkerställa ett hållbart arbete med växtgenetiska resurser.

NordGen är observatör i det som heter International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA eller Traktaten). ITPGRFA omfattar de växtgenetiska resurser som vi är beroende av för att producera vår mat och foder till våra djur. Dessa resurser är viktigare än någonsin eftersom klimatet just nu förändras fortare än vad växtförädlare hinner utveckla nya sorter som tål de nya förutsättningarna. ITPGRFA har sitt sekretariat på FAO:s huvudkontor i Rom och är den instans som bland annat arbetar för tillgång och en rättvis fördelning av världens genetiska resurser. Det styrande organet för ITPGRFA heter Governing Body och samlar representanter från alla medlemsstater och observatörer vartannat år. Denna veckan hålls detta möte i Rom och de 146 medlemsländerna samt observatörer, däribland NordGen, diskuterar paragrafer, byråkrati och ordalydelser, men det utgör grunden för ett mycket större arbete.

– Det handlar om att alla ska ha en rättvis tillgång till genetiska resurser och att fattiga länder få ta del av de finansiella vinster som uppkommer i arbetet med genetiska resurser. Att världssamfundet kommer överens om hur detta ska gå till är avgörande. Inte minst eftersom klimatförändringar och naturkatastrofer idag utgör ett substantiellt hot mot genetiska resurser i hela världen. Det behövs därför ett stabilt regelverk för hur de ska bevaras och distribueras, säger Lise Lykke Steffensen, NordGens direktör, says Lise Lykke Steffensen, Executive Director of NordGen.

Förändring av det multilaterala systemet

Idag finns det en lista på 64 växter i det så kallade multilaterala systemet. Växterna tillhör de viktigaste grödorna för världens matproduktion och deras plats i multilaterala systemet innebär att de är tillgängliga för alla att beställa från världens genbanker. De fördelar som uppkommer genom forskning på materialet ska delas med andra – annars ska en avgift betalas till en fond som sedan återfördelar medlen genom olika projekt som gynnar arbetet med växtgenetiska resurser i fattigare länder.

– Arbetet med det multilaterala systemet har pågått i sex år. Men det har inte kommit in särskilt mycket pengar i fonden vilket i sin tur lett till att de fattigare länderna fortfarande ofta har svårt att bevara och utveckla sina genetiska resurser. Det är ett problem och det är lösningen på detta problem som delegaterna försöker lösa under den här veckan.

Användande är grunden för bevarande

Där det multilaterala systemet kräver att genbanker tillhandahåller 64 olika grödor har de nordiska länderna gått ett steg längre. Vi har gjort hela den nordiska frösamlingen om över 500 arter tillgänglig, något som är reglerat i ett avtal som heter Kalmardeklarationen. I praktiken innebär det att vi varje år skickar ut omkring 4 000 fröprover till forskare, växtförädlare och andra som har behov av dessa genetiska resurser i sitt arbete. Idag är detta en kostnadsfri tjänst som ingår i vårt uppdrag. Om ITPGRFA:s medlemsländer kommer överens om att förändra det multilaterala systemet innebär det att genbankerna kan komma att få lägga mer tid på administration.

– Visst kommer detta att innebära mer arbete för oss genbanker. Men det är samtidigt viktigt att de vinster som uppkommer tack vare genetiska resurser fördelas rättvist och gynnar även de fattiga länder som ofta har en väldigt stor mångfald av resurser. Det är inga lätta frågor som diskuteras i detta forum. Men de är viktiga. Och ingenting är klart förrän alla 146 medlemsländer är överens, säger Lise Lykke Steffensen.