HemOm ossStyrelse
Norge
Geir Dalholt
Ordförande
Lantbruks- och livsmedelsministeriet
Sverige
Carina Knorpp
Vice ordförande
Landsbygdsdepartementet
Danmark
Kim Holm Boesen
Ledamot
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Finland
Tove Jern
Ledamot
Ministeriet för jord- och skogsbruk
Island
Emma Eyþórsdóttir
Ledamot
Islands jordbruksuniversitet
Styrelse
Danmark
Birgitte Lund
Suppleant
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Styrelse
Norge
Ivar Ekanger
Suppleant
Landbruks- og matdepartementet
Finland
Eero Pehkonen
Suppleant
Ministeriet för jord- och skogsbruk
Styrelse
Sverige
Åsa Widebäck
Suppleant
Näringsdepartementet
Styrelse
Island
Sæmundur Sveinsson
Suppleant
Islands jordbruksuniversitet
Grönland
Kenneth Høegh
Observatör
Kujalleq kommun
Färöarna
Rólvur Djurhuus
Observatör
Jordbruksinstitutionen