HemHusdjurSå påverkar Coronautbrottet NordGens verksamhet

Så påverkar Coronautbrottet NordGens verksamhet

Datum: 20.03.2020 Författare: Sara Landqvist Kategori: Husdjur, Skog, Växter
Animated picture of Corona virus and RNA-helix.

NordGen följer utvecklingen av COVID-19 noga och har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen. Vissa delar av arbetet sker på distans och externa möten ersätts med videomöten men verksamheten i stort fortsätter som vanligt utan större störningar.

När COVID-19 påverkar nästan hela världen innebär det att även NordGen måste se över sina arbetsrutiner. Bland annat uppmuntrar vi de av NordGens anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån att göra det. Inga planerade resor genomförs och våra kontor är stängda för externa möten. I övrigt pågår arbetet som vanligt, antingen på huvudkontoret eller på distans.

– Den här typen av händelser kräver att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt. För oss är det viktigt att minska risken att smittan sprids, av omsorg för både anställda och våra samarbetspartners samt för att se till att arbetet med den nordiska frösamlingen upprätthålls. NordGens ledning har kontroll på situationen och följer utvecklingen noga. Det innebär också att våra riktlinjer kan ändras med kort varsel, säger Lise Lykke Steffensen, direktör på NordGen.

Kritisk tid

Nu i mitten av mars och början av april händer det mycket i våra växthus. Det är den tid på året då vi sår som mest. Eftersom vi är en liten personalstyrka med specifik kunskap är vi sårbara. Det är vi medvetna om och övervakar därför situationen noga. Just nu arbetar personalen på som vanligt.

Vi tar hand om det som redan såtts, krukar om, vattnar, sår nytt och förbereder för sommarsäsongen. Men vi har också gjort en beredskapsplan där vi tänkt igenom hur vi ska prioritera om läget förvärras och om vi av någon anledning får personalbrist, säger Fredrik Kollberg, arbetsledare för växthuspersonalen.

Något försenade fröleveranser

Även i frölaboratoriet fortskrider arbetet som vanligt, dock med något reducerad personalstyrka på grund av sjukdom. De som visat någon sorts förkylningssymptom ombedes att stanna hemma från jobbet i 14 dagar efter att symptomen försvunnit.

Arbetet i frölab fortsätter som vanligt och vi skickar ut lika många fröer som förut. Men de som beställt fröer från oss kan behöva räkna med något längre leveranstider. Vi hoppas på förståelse för det, säger Johan Axelsson, ansvarig för NordGens frölaboratorium.