HemVäxterSäkrad mattillgång diskuteras på World Potato Congress i Peru

Säkrad mattillgång diskuteras på World Potato Congress i Peru

Datum: 31.05.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Växter

Quechua-bönder I Peru odlar omkring1 400 varieties of native potatoe.

Den här veckan deltar NordGen i World Potato Congress som arrangeras för tionde Gången.Kongressen hålls i Cusco, som också är platsen där potatis först började odlas.Temat för arrangemanget är “Biologisk mångfald, säkrad mattillgång och näringsliv. Arrangemanget inkluderar även ett besök på en potatisgård som odlar 1400 olika inhemska potatissorter

 

Potatiskongressen har samlat forskare, bönder och affärsmän som från hela världen. De har alla gemensamt att de arbetar med potatis.

– Kongressen ger mig en unik möjlighet att uppdatera min kunskap om potatis och särskilt om hur vi bevarar en mångfald av potatissorter, säger Pawel Chrominski, som är ansvarig för NordGens in vitro laboratorium och är på plats i Cusco.

Quecha-bönder odlar inhemska potatissorter

Pawel Chrominski deltar i plenumdiskussioner samt tekniska sessioner som är mer fokuserade på särskilda ämnen, som bevarande av genetiska resurser, potatissjukdomar samt klimatförändringarna och hur de påverkar potatisodlingen. Dessutom ingår en exkursion till Potato Park utanför Cusco. Här odlar Quechua-bönder runt 1400 olika inhemska potatissorter. Bönderna berättar för deltagarna om sina kunskaper om hur potatissorter från Anderna bevaras in situ.

Pawel Chrominski in Cusco, Peru.

Viktiga kontakter

Pawel Chrominski understryker vikten av att skapa kontakter under kongressen.

– Samarbetet mellan olika institutioner är fundamentalt i arbetet med att bevara potatissorter. De kontakter jag skaffat under min tid här ger mig möjlighet att utbyta kunskap och genomföra gemensamma projekt med kollegor från kända forskningscenter som Potato International Center, James Hutton Institute och många andra, säger han.

Stort intresse för NordGen

Många av deltagarna är också intresserade av NordGens verksamhet. Vårt uppdrag att bevara växtgenetiska resurser, inte bara i de nordiska länderna utan även internationellt, genom vårt ansvar för Svalbard Global Seed Vault, har lett till många intressanta diskussioner.

–Perus mest värdefulla potatisgenetiska resurser från Cusco-regionen lades faktiskt in i Frövalvet i form av potatisfrön 2015, säger Pawel Chrominski.