HemSvalbard globale frøhvelvFrø fra Aleppo er tilbake i Frøhvelvet

Frø fra Aleppo er tilbake i Frøhvelvet

Datum: 09.03.2017 Författare: Åsmund Asdal Kategori: Svalbard globale frøhvelv

Fredrik Olsson fra NordGen konstaterer at nye kasser med frø fra ICARDA, produsert i løpet av fjoråret år ved ICARDA-stasjoner i Libanon og Marokko, er tilbake og vel på plass i Frøhvelvet. Foto: NordGen.

Nytt frø av de samme plantene som ble tatt ut av Frøhvelvet og returnert i september 2015 er nå tilbake i det globale sikkerhetslageret for frø på Svalbard.  Representanter fra ICARDA kom selv til Svalbard for å overvære den store begivenheten som manifesterer Frøhvelvets store betydning. Frø fra ni andre genbanker ble deponert samtidig den siste uken i februar.

ICARDA ble i 2015 den første genbanken som ba om å få sendt tilbake frø fra sitt depot av sikkerhetskopier i Svalbard globale frøhvelv. Årsaken var at krigen i Syria hadde satt ICARDAs store genbank i Aleppo ut av spill. Totalt ble 38.073 frøporsjoner returnert til ICARDA-enheter i Libanon og Marokko der de umiddelbart ble sådd. I løpet av sommeren 2016 ble nytt frø av en del kornslag og belgvekster produsert til nye permanente genbanksamlinger i disse landene. Samtidig ble frø pakket og klargjort for ny forsendelse til sikkerhetslagring på Svalbard.

En delegasjon fra ICARDA, ledet av styreleder Margret Thalwitz og direktør General Aly Abousabaa fulgte med da 15.650 plantesorter og andre genotyper ble re-deponert i Frøhvelvet den 22. februar. Begge understreket Frøhvelvets betydning som en global sikkerhet for genressurser og matsikkerhet, og de takket Norge, Crop Trust og NordGen for godt samarbeid.

Første deponering fra Storbritannia
Senere same uke ble frø fra ni andre genbanker deponert i Frøhvelvet, blant dem to institutter som deponerte frø for første gang. Den nasjonale genbanken i Hviterussland sendte frø av hvete og bygg, mens Gaynor McKenzie og Jane Robertson fra James Hutton Institute i Scotland selv fulgte med da en samling potetfrø fra Commonwealth Potato Collection ble lagt inn. Dette markerte den første frødeponeringen på Svalbard fra en genbank i Storbritannia.

Syv andre genbanker som tidligere har sendt frø til Svalbard, sendte nye frøpakker nå i slutten av februar. CIMMYT (International Research Centre for Maize and Wheat) i Mexico sendte nærmere 28.000 porsjoner med frø, noe som gjør CIMMYT, med et totalt antall på mer enn 158.000 aksesjoner, til den genbanken som har sendt mest frø til Frøhvelvet. De andre genbankene som sendte frø ved denne anledningen er lokalisert i India, Nederland, Pakistan, Bosnia & Herzegovina, Benin og USA.

Mer frø fra India er ventet
Frøene fra Indias nasjonale genbank (National Bureau of Plant Genetic Resources) ble tatt inn i Frøhvelvet av Dr. Rajesh Kumar Singh og Dr. Jeet Singh Sandhu fra Indias Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. De antydet at de 200 porsjonene som ble lagt inn i Frøhvelvet ved denne anledningen er starten på et større program for å sende kopier av ca 26.000 plantesorter fra India til Svalbard i nærmeste framtid.

Etter mottaket av frø i februar 2017 er beholdningen av frø i Svalbard globale frøhvelv til sammen på 930.591 frøporsjoner/aksesjoner, deponert av 73 genbanker, institutter og organisasjoner. Detaljert informasjon om frøbeholdningen i Frøhvelvet kan studeres i Frøportalen.