HemSkogSkog viktig för en fossilfri framtid

Skog viktig för en fossilfri framtid

Datum: 02.10.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog

Skog är en viktig del av lösningen i omställningen till en fossilfri bioekonomi.
– Framtiden för hållbar skogsproduktion förväntas öka, säger professor Clas Felby, vid Köpenhamns universitet.

Felby var en av talarna på NordGens skogskonferens “Innovation and forest regeneration” i Silkeborg, Danmark den 19-20:e september 2017.

– Teknikerna för att ersätta fossilbaserade kolprodukter finns redan men förnyelsebara kolbaserade produkter är fortfarande dyrare än sina fossila motsvarigheter, sa Clas Felby.

Inom det här området kan det även finnas fördelar med trädförädling. Professor Erik Kjær vid Köpenhamns universitet, diskuterade utmaningarna med förädling i en värld med klimatförändringar.
Konferensen lockade mer än 75 deltagare från de nordiska länderna och Lettland. De olika föredragshållarna gav olika perspektiv på innovation och användningen av trä och värdeproduktion.

Program och presentationer från konferensen kan läsas här.

Den andra dagen på konferensen dedikerades till ett studiebesök. Deltagarna besökte “power cultures” i Kaptajn Schultzt odlingar och HedeDanmarks fröstation i True, liksom frökällor i Laugesens odling.

Text och foto: Gunnar Friis Proschowsky