Aktiviteter i 2017

The working group for genetic resources has approved a workplan:

Oppgaver og aktiviteter i 2017:

Askeskuddsjuken sprer seg, og truer det genetiske mangfoldet av ask (Fraxinus excelsior). Foto: Halvor Solheim/NIBIO

Bevaring av skogtregenetiske ressurser

  • Arbeidsgruppemøte og seminar i august 2017
  • I forberedelsene til seminaret i august 2017; Gjennomgå in situ bevaring av skogtregenetiske ressurser i Norden, basert på de nasjonale programmene.
  • Er den nåværende genetiske ressursforvaltningen tilstrekkelig til langsiktig bevaring av treslag som svar på klimaendringer og nye sykdommer?
  • Identifiser potensialet for lagring av flere skogfrø i Svalbard globale frøhvelv:
    • Vurdere muligheten for at ikke-nordiske land kan lagre skogfrø på Svalbard
    • Oppsummere behovet for frøbevaring, og muligheten for langvarig lagring av frø fra nordiske treslag
  • Gjøre populærvitenskapelig informasjon om skogtregenetiske ressurser tilgjengelig for nettsidene til NordGen Skog.