HemSkogKonferanser

NordGen Skog arrangerer årlig en skogkonferanse. Gjennom presentasjoner, diskusjoner og utflukter bidrar konferansene til å øke det generelle kompetansenivået innen skoglig foryngelse, planter, frø og genetiske ressurser.