HemSkogKonferanserNordGen Skog Konferens 2020: Let history meet future
NordGen Skog og NSFP 1970 – 2020

NordGen skog konferens 2020:
Let history meet future – 50 years of knowledge creation and exchange, to ensure the best Nordic forests for the future

Sted: Norsk Skogmuseum, Elverum, Norge
Tid: 16-17. september 2020

Nordisk genressurssenters skogseksjon – NordGen Skog og partnere ønsker deg velkommen til nordisk skogkonferanse i september 2020. NordGen Skog (tidligere kalt “Nordisk skogbruks frø- og planteråd”, NSFP) fyller 50 år i år. Konferansen vil være en feiring av jubileet og vår felles nordiske innsats, og samtidig legge til rette for kunnskapsutveksling og visjoner for framtiden.

Se vårt spennende program

Presentasjoner og diskusjoner blir holdt på engelsk og konferansen er åpen for et bredt nordisk publikum. Registrer din deltakelse før 1. august 2020.