HemSkogNordGens TemadagerNordGen Skog temadag 1. April 2020 i Uppsala, Sverige
Framtidens träd: Vad kan förädlingen ge och vad kommer att efterfrågas?

Tid: Onsdagen den 1 april 2020
Plats: Skogforsk Uppsala, Dag Hammarskjölds Väg 36A, lokal ”Utsikten”

Temadag om skogsträdsförädlingens väg framåt. Vilka egenskaper värderar vi högst hos framtidens träd och vilken råvara kommer att efterfrågas? Vilka begränsningar ser vi framför oss och vilka blir våra framgångsfaktorer?

Temadagens inriktning

  • Framtidens skogsträdsförädling – vart är vi på väg?
  • Hur ser de globala megatrenderna ut?
  • Vad kommer att efterfrågas, vilka krav kommer att ställas och hur ska vi positionera oss?
  • Vilka mål har samhället? Hur jobbar vi med genetisk vinst och biologisk mångfald?
  • Vilka biologiska, genetiska och tekniska möjligheter och begränsningar finns det i förädlingen?
  • Hur klarar vi klimatet, skadegörarna och skogens vitalitet?

Mer information med program, tider och anmälningsformulär kommer snart.

Arrangører

Skogsstyrelsen, Holmen, Skogforsk och NordGen Skog