HemSkogNordGens TemadagerNordGen Skog online temadag 1. April 2020
Framtidens träd: Vad kan förädlingen ge och vad kommer att efterfrågas?

Tid: Onsdagen den 1 april 2020, kl 10.00-14.00
Plats: Videomöte online på grund av den rådande Corona-situationen

Temadag om skogsträdsförädlingens väg framåt. Vilka egenskaper värderar vi högst hos framtidens träd och vilken råvara kommer att efterfrågas? Vilka begränsningar ser vi framför oss och vilka blir våra framgångsfaktorer?

Temadagens inriktning

  • Framtidens skogsträdsförädling – vart är vi på väg?
  • Hur ser de globala megatrenderna ut?
  • Vad kommer att efterfrågas, vilka krav kommer att ställas och hur ska vi positionera oss?
  • Vilka mål har samhället? Hur jobbar vi med genetisk vinst och biologisk mångfald?
  • Vilka biologiska, genetiska och tekniska möjligheter och begränsningar finns det i förädlingen?
  • Hur klarar vi klimatet, skadegörarna och skogens vitalitet?

För att få länk till videomötet behöver du anmäla dig via den här länken senast den 30 mars.

Arrangörer

Skogsstyrelsen, Holmen, Skogforsk och NordGen Skog