Landrapporter

Nedenfor finner du landrapporter fra de nordiske land, levert av medlemmer av NordGen Skog Rådet for skoglig foryngelse.

Foto: Lars Sandved Dalen/NIBIO

Landrapportene inneholder et sammendrag av følgende emner:

Tilgang til frø og planter
Forskning og formidling
Skogpolitikk

Rapportene leveres to ganger årlig og ble offentliggjort fra 2013.