HemVäxterVälkommen på seminarium idag

Välkommen på seminarium idag

Datum: 30.11.2017 Författare: Sara Landqvist Kategori: Växter

Vad är senaste nytt om det stora kompetenscentret för växtförädling som regeringen satsar mångmiljonbelopp på? Och är havre Sveriges nästa stora exportvara? NordGen avslutar november månad med att bjuda in allmänheten till två seminarier på SLU i Alnarp. Seminarierna hålls på engelska.

 

Datum: 30 november, 2017
Plats: Sundsvägen 10, Alnarp (Seminarierummet på Horticum, SLU)
Tid: 13.05-14.35

Program:

13.05
Ahmed Jahoor, chef för växtförädlingen på Nordic Seed, inleder mötet samt presenterar talarna.

13.15
Bo Gertsson, gruppchef Växtförädling, Lantmännen Lantbruk.
Title: Public support for plant breeding; background and latest development
I mitten av september kom beskedet att regeringen vill satsa sammanlagt 90 miljoner kronor under tre år på ett nationellt kompetenscentrum för växtförädling som ska drivas av SLU.
– Regeringen vill säkra att bönder och växtodlare kan få tag på växtsorter som passar de svenska odlingsförhållanden. Det är avgörande för vår förmåga att odla både nu och i framtiden, inte minst med tanke på klimatförändringarna, sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht då. Bo Gertsson ger oss en uppdatering om senaste nytt när det gäller centrat.

13.55
Olof Olsson, professor vid tillämpad biokemi, LTH
Title: ScanOat

Är havre Sveriges nästa stora exportvara? ScanOat ska etableras som ett ”industriellt forskningscentrum som ska samordna industriella behov med akademisk forskning inom molekylär växtförädling” och har fått 100 miljoner kronor över 10 år av Stiftelsen för Strategiskt Forskning (SSF). Syftet är att utveckla nya havre-baserade produkter som kan odlas industriellt och har goda hälsoeffekter. Projektet sker i samarbete med Lunds tekniska högskola, SLU, Lantmännen, Oatly och Swedish Fiber. Olof Olsson presenterar projektet och informerar om hur det fortskrider.

Välkommen!