HemVäxterDet nordiska samarbetet om barn och unga

I samarbete med personal och barn på Hamiltons förskola i Helsingborg har NordGen påbörjat ett odlingsförsök. Tillsammans fokuserar vi på, och lär varandra om matens väg från jord till bord och vikten av genetisk mångfald ur ett barnperspektiv. Tanken är att expandera projektet under kommande år och involvera barn i fler förskolor från olika nordiska länder.

 

Vår förhoppning är att barnen under resans gång ska få ta del av både praktiska moment, som de själva ansvarar för, och inhämta kunskap gällande odling, basal växtfysiologi- och anatomi, och genetisk mångfald. Barnen kommer även dokumentera händelseförloppet och använda sig av nyvunnen kunskap på olika kreativa sätt där alla fem sinnen utmanas. Vi har valt att fokusera på just sädesslag då dessa, trots sitt ganska oansenliga yttre, utgör en stor del av vår basföda och därtill är både lättodlade och har stort kulturhistorisk värde på nordliga breddgrader.

    

 

 

 

Bra matvanor skaffas tidigt i livet

Vi vuxna kan aktivt inspirera barn till att våga smaka nya råvaror och livsmedel genom att låta dem vara delaktiga i hela processen, från odling till bakning och matlagning. Då barnen deltar skapas grunden för en positiv matupplevelse och ger en konkret koppling till matens ursprung och värde – insikter som i förlängningen kan bidra till en mer hållbar utveckling för kommande generationer.

Projektet utvecklas av två forskare på NordGen; Karolina Aloisi och Jan Svensson, i samarbete med måltidspedagogen Miljana Vulovic på Hamiltons förskola i Helsingborg.