HemVäxterFält och växthus

Fält och växthus

NordGen har tillgång till olika faciliteter vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Detta inkluderar närbelägna inhängnade fält och växthus i Trädgårdslabbet och på Lönnstorp. Faciliteterna används till uppförökning av material, för evaluering och karakterisering eller till mer specifika projekt.
NordGen bidrog till att ett växthus på över 1000 kvadratmeter blev byggt 2009, där material med särskilda behov eller hög prioritet uppförökas. Exempel på sådant material är vissa grönsakssorter och förädlingsmaterial av korn. Vi har dessutom egna växtkammare för produktion av miniknölar från sättpotatis och växttunnlar för produktion av ärter och vis-
sa kornarter ute i fält.

På fälten har vi olika isoleringsburar som används vid uppförökning av insektspollinerade växtslag då vi ibland använder humlor för pollinering. Andra former av isolering vi utnyttjar är tält och påsar för enkelplantor i växthus.

Vissa uppförökningar genomförs hos olika samarbetspartner i de nordiska länderna och framförallt gäller detta olika typer av gräs och vissa lantsorter från de nordligaste delarna av Norden.