Internationella genbanker

Tyskland – IPK Gatersleben

Totalt 151.002 accessioner från 3.212 växtarter och 776 släkten.

Onlinesökning och beställning

USA – U.S. National Plant Germplasm System        

Totalt 577.019 accessioner från 15.115 växtarter och 2.413 genera.

Onlinesökning och beställning

Nederländerna – The Centre for Genetic Resources (CGN)

Totalt 23.000 accessioner.

Onlinesökning och beställning