HemVäxterFrö- och potatisbeställningarAvtal om överföring av växtmaterial

Avtal om överföring av växtmaterial

De nordiska länderna undertecknade det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för mat och jordbruk år 2007. Fördraget är ett globalt verktyg som reglerar tillgången och användningen av växtgenetiska resurser.
 
För att säkerställa att våra växtgenetiska resurser finns tillgängliga även i framtiden måste mottagaren acceptera överföringsavtalet (Standard Material Transfer Agreement, SMTA) som reglerar användningen av det beställda utsädesmaterialet. Till följd av detta tillämpar NordGen systemet som beskrivs nedan:

1) Om mottagaren ska använda materialet för forskning, förädling eller utbildning inom mat och jordbruk, måste villkoren i SMTA accepteras av denna.

Klicka här för att se dokumentet

2) När beställning görs för andra icke privata ändamål (till museer, hembygdsgårdar etc.) måste villkoren i “NordGen Material Transfer Agreement” accepteras av mottagaren.

Klicka här för att se dokumentet

3) För privata beställningar används följande avtal:

Klicka här för att se dokumentet