Beställning av potatis

För närvarande omfattar NordGens potatissamling totalt 72 äldre sorter, lokalt odlade lantsorter och förädlingslinjer. Flertalet beställningsbara accessioner beskrivs i boken ”Potatis i Norden” producerad av NordGen (se nedan).

In vitro material
Material från NordGens in vitro-samling av potatis distribueras efter förfrågan året runt, beroende på tillgång. In vitro-materialet är i första hand ämnat för växtförädlings-, forsknings- och demonstrationssyfte. En lista över accessionerna finns här.

Uppförökning av materialet är ofta nödvändig innan distribution så vi ber dig ha överseende med att din order i vissa fall inte kan skickas förrän upp till tre månader efter vi mottagit din beställning. För att beställa var vänlig och kontakta Pawel Chrominski. Du kommer då att få information om tillgång och leveranstid.

Utsädespotatis (miniknölar)
Miniknölar produceras årligen från ett tiotal accessioner ur samlingen och kan beställas av forskare, växtförädlare, friluftsmuseer, hembygdsföreningar och liknande från och med 1 februari genom att kontakta Pawel Chrominski. Lista och beskrivningar av innevarande års sorter finns här.

Privatpersoner/hobbyodlare är välkomna att beställa miniknölar från och med 1 mars via NordGens webshop. Tre till fem miniknölar erhålls normalt per accession. Sortimentet ändras år från år.

Rättviks röd (foto Simon Jeppson)

Miniknölar är, som namnet avslöjar, små. De har producerats av små sticklingar tagna från in vitro-plantor. Sticklingarna har krukodlats i växthus under noga kontrollerade förhållanden för att undvika exempelvis infektion av potatisvirus. Tidig höst skördas miniknölarna och förvaras i kylrum fram till distribution kommande vår.

Man ska inte förvänta sig lika stor avkastning från miniknölar som från normalstora sättpotatisar. Dock kommer utsäde sparat från första skörden att ge upphov till en mer normalstor skörd nästa år. Om man vill fortsätta odla accessionen rekommenderar vi därför varmt våra beställare att spara eget utsäde för kommande år. På detta vis kommer accessionen mer till sin fulla rätt och beställaren kommer att ha tillgång till sättpotatis från accessioner som inte kommer att erbjudas av NordGen de närmast följande åren.

Regelverk
Potatis levererade från NordGen är virusfria och producerade enligt EUs sundhetsregler för växter.

Enligt regelverket är det inte möjligt för NordGen att distribuera potatis till Norge. Vi rekommenderar att kontakta Norsk Genressurssenter som i vissa fall kan hjälpa till då deras samling innehåller flertalet norska lantsorter och äldre kommersiella sorter.
Ingen distribution får ske till tredje part utan underskrivet sMTA. Inte heller är distribution tillåten till tredje part om inte de nationella utsädesföreskrifterna efterföljs.

Potatis i Norden
Boken beskriver diversiteten hos potatis i Norden och innehåller en historisk överblick över nordisk potatisförädling och odling. Mer än 60 sorter och lokalt odlade lantsorter beskrivs med foton och detaljer kring ursprung, användning och odlingsegenskaper. Boken är skriven på olika nordiska språk med engelsk sammanfattning för varje sort och kapitel.

Beställ boken från NordGen: +46 40536640

Pris: SEK 100 (normalt 390,-) + porto