Om fröbeställningar

 

Institutionella kunder
Nordiskt Genresurscenter (NordGen) är en nordisk institution och genbank. NordGen bevarar material av nordiskt ursprung och material som är relevant för Norden. Fröerna i NordGens samlingar finns tillgängliga och kan beställas av förädlare, forskare, museer och andra institutionella användare.

NordGen bistår främst vetenskapliga institutioner, men rimliga förfrågningar från privatpersoner hanteras om resurser tillåter och om beställaren har ett genuint intresse av fröproduktion och vilja att bevara gamla och hotade växtarter. Vi ber därför folk som primärt är intresserade av frön för trädgårdsarbete (och inte för specifika växtgenetiska resurser) att i första hand kontakta kommersiella fröföretag.

Hobbysortiment
Vår Webbshop där hobbyodlare kan beställa frön och potatis öppnas första mars varje år och hålls öppen tills lagret är tömt.

Under senare år har det funnits ett oerhört stort intresse både för vårt frö- och potatissortiment. Vårt hobbysortimentlager tömdes på bara 5 dagar under 2016. NordGen har endast begränsade resurser för att producera fröpåsar för privat bruk och kan därav inte öka mängden frön vi erbjuder. Från och med 2017 införde NordGen en administrationsavgift per beställt fröprov och potatissort. Detta för att vi fortsatt ska kunna leverera fröer till personer som har ett genuint intresse för gamla kultur- och lantsorter.