HemVäxterMolekylärlaboratoriet

Molekylärlaboratoriet

På NordGens molekylärlaboratorium utför vi i vårt dagliga arbete DNA-analyser för att underlätta bevarande och karaktärisering av växtgenetiska resurser.

Tillämpandet av molekylärbiologi för genbanksarbete
behöver vara utvecklat och specialanpassat för ändamålet. DNA-markörer används för att finna duplikat, utvärdera bevarandemetoder och studera populationsdiversitet och genetisk differentiering i våra frösamlingar. Molekylärlaboratoriet arbetar i nära samarbete med NordGens växtexperter och sköter planering och koordinering av projekt, olika typer av praktiskt laborationsarbete och genetiska dataanalyser.

För närvarande pågår ett antal olika projekt på laboratoriet tillsammans med de nationella programmen, olika universitet och aktörer från näringslivet.