HemVäxterVäxtmaterialNordGens potatissamling

NordGens potatissamling

NordGen är inte bara en genbank för frön utan även för potatis. Detta är dock det enda vegetativt förökade växtslaget som bevaras i genbanken. Det är NordGens ansvar att bevara äldre nordiska potatissorter, lokala lantsorter och förädlingslinjer och för närvarande finns 72 accessioner bevarade in vitro. De olika accessionerna och deras ursprungsland finns uppräknade här.

In vitro odling är en metod som ofta används för vegetativt förökade växter. Små potatisplantor växer i glasrör en steril miljö helt fri från patogener i speciella klimatkammare. Dessa garanterat friska plantor används för produktion av sticklingar och potatisknölar för distribution. Arbetet i in vitrolaboratoriet pågår året runt. De små plantorna sköts av erfaren laboratoriepersonal och överförs regelbundet till rör med nytt tillväxtmedium.

Förutom materialet som bevaras in vitro finns också en fältsamling bestående av ett trettiotal accessioner som genomgår en utvärdering innan beslut kan tas om de skall komma att ingå i in vitro-samlingen eller inte.

NordGens potatissamling är unik. Den innehåller gamla lokalt odlade lantsorter liksom äldre kommersiella sorter som inte bevaras någon annanstans eller längre saluförs. Vissa av dessa accessioner, som ”Gammal svensk röd” eller ”Rättviks röd”, har funnits i odling sedan 1720 när de troligtvis infördes till Sverige av Jonas Alströmer. Många av accessionerna bär också på intressanta historier, t ex “Lemin Punanen” som sags ha kommit till Finland 1850 med soldater från Krimkriget.

Lemin Punanen Foto: Svein Solberg

Den genetiska variationen som bibehålls i dessa potatisaccessioner gör dem väldigt speciella. Denna typ av variation ses sällan bland de få olika sorter som finns i dagens livsmedelsbutiker. Accessionerna som bevaras hos NordGen karakteriseras av intressanta och ovanliga knölformer, färger, smaker och texturer. Dessa egenskaper värdesätts av dagens konsumenter liksom av växtförädlare som kan använda dem för att skapa nya potatissorter.

Varje år väljs ett tiotal accessioner ut för produktion av miniknölar. Sticklingar från in vitro-plantor överförs till krukor i ett specialväxthus där de nu får växa i vanlig jord och producera små och friska miniknölar som kommer att distribueras följande år. Antalet miniknölar som kan produceras är begränsat men varje år erbjuder NordGen 3-5 miniknölar per accession till intresserade forskare, växtförädlare, friluftsmuseer och hobbyodlare.

Om du är intresserad av att beställa potatis från NordGen klicka här för vidare information.