HemVäxterVäxtmaterialNordGens frösamling

NordGens frösamling

Totalt finns över 30 000 unika accessioner bevarade i NordGens frösamling.
De representerar odlade grödor och deras vilda släktingar i grupperna spannmål, grönsaker, foderväxter, fiber- och oljeväxter, andra industriväxter, medicinalväxter, kryddor och prydnadsväxter. Alla accessioner har nordiskt ursprung eller är av relevans för den nordiska regionen.

Materialet är uppdelat i 1) den allmänna samlingen och 2) specialsamlingarna. Båda innehåller flera olika delsamlingar.

Den allmänna samlingen omfattar äldre lantsorter, sorter, förädlingslinjer samt vilda släktingar. Här finner man t ex material från olika fröupprop.
Specialsamlingarna innehåller material från olika mer specifika, väl definierade forsknings- och insamlingsprojekt/resor.

Några exempel på delsamlingar i den allmänna samlingen är:
Fröuppropet – en samling av lokalt odlat material från Sverige, insamlat via ett fröupprop genomfört av det svenska nationella programmet för växtgenetiska resurser (Programmet för Odlad Mångfald, POM) Denna grupp innehåller bl a accessioner av ärtor och bönor, rovor och olika prydnadsväxter.

Bevarandesorter – sorter som skall bevaras av NordGen och är listade som bevarandesorter eller amatörsorter i ett eller flera nordiska länder.

Allkorn. – äldre sorter av spannmål utvalda för ekologisk odling i den nordiska regionen.

Några av de mer kända specialsamlingarna är:
Kornmutantsamlingen – denna samling omfattar cirka 10 000 accessioner och är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt inom mutationsforskning. Läs mer i Udda Lundqvist avhandling och i artikeln Scandinavian mutation research in barley – a historical review (Hereditas Vol 151 Issue 6, 2014).

Near-isogenic lines – denna samling near-isogenic lines av vete, havre och korn skapades av professor James Mac Key vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Linjerna har olika resistensgener i en standardiserad genetisk bakgrund. Materialet kan användas i växtförädling och resistensforskning.

Haslund-Christensens expedition i Centralasien – insamlad på 1940-talet.

Pisum Genetic Stock – cirka 2 000 ärtaccessioner från Weibullsholms Växtförädlingsinstitut, donerade av växtförädlaren och forskaren Stig Blixt.

En ingång till övriga specialsamlingar finns under Dataset i SESTO.