HemVäxterVäxtmaterialVegetativt förökade växter

Vegetativt förökade växter

En del växtarter korspollineras lätt, eller till och med kräver korspollinering för att sätta frukt och frö. Vid korspollinering befruktas blommans pistiller med pollen från andra växtindivider med annorlunda genuppsättningar, och avkomman får en kombinerad gensammansättning från moder- och faderplantan. Avkomman skiljer sig därmed från den sort man vill bevara. Sorter av sådana växtarter bevaras därför inte som frö utan genom växande plantor från vilka man kan ta sticklingar, ympris, utlöpare och liknande.
Andra orsaker till att inte bevara växtslag som frö kan till exempel vara att växten är dålig på att producera grobart frö, eller att deras frö har en kort hållbarhet.
Växtslag som bevaras vegetativt är frukt, bär, perenner, vissa kryddor och örter, rosor, en del träd och buskar, samt några grönsaker såsom potatis, sparris, jordärtskocka, schalottenlök och rabarber.

Bevaras nationellt
De nordiska länderna har nationella program för bevarandet av de genetiska resurserna, i enlighet med Konventionen för biologisk mångfald eller Riokonventionen. Bevarandeansvaret i Norden skiljer sig beroende på om det rör sig om frö eller vegetativt bevarat växtmaterial. NordGen bevarar de fröförökade växtslagen i ett centralt frölager. De vegetativt förökade växtslagen bevaras av varje enskilt nordiskt land, dels i centrala samlingar, dels i lokala klonarkiv placerade på till exempel friluftsmuseer, bygdegårdar, institutioner och universitet.

Back-up
Man har säkerhetskopior av de bevarade sorterna ifall något skulle hända i odlingarna, som till exempel sjukdomsangrepp eller förödande väderförhållanden. En sådan back-up kan åstadkommas genom att ha flera plantor av respektive sort placerade på geografiskt skilda platser. Vissa växtslag kan dessutom cryo-bevaras, vilket innebär att man förvarar knoppar eller andra växtdelar i flytande kväve (ca -190°C). Ett annat sätt att säkerhetsbevara är att ha kopiorna växande in vitro, vilket innebär växtvävnad som odlas under sterila förhållanden på agar i små behållare placerade i odlingsskåp. Det är inte tillrådligt att enbart bevara växter med cryo- eller in vitro-metod, utan detta är metoder lämpade för säkerhetskopior. Man behöver som regel alltid ha växterna i växande form, till exempel för att kunna föröka och distribuera material, visning för allmänheten, och för utvärdering och analyser. Inte minst behöver man regelbundet kontrollera att det cryo- eller in vitro-bevarade växtmaterialet inte har ändrat egenskaper under förvaringen.

NordGen bevarar informationen
NordGen ansvarar för att lagra och sprida dokumentationen om de nordiska vegetativt bevarade växterna. Informationen är tillgänglig för alla, främst via NordGens websidor och den web-baserade databasen SESTO.