HemVäxterProjekt

Projekt

Vi deltar kontinuerligt i flera olika projekt och aktiviteter och några av dem är listade nedan. Dessutom kan verksamhet med anknytning till enskilda arbetsgrupper återfinnas under varje arbetsgrupps sida och gamla aktiviteter kan hittas på NordGen projektportal.