HemVäxterProjektUtvärdering av den Nordiska rödklöversamlingen för arktisk växtförädling

Utvärdering av den Nordiska rödklöversamlingen för arktisk växtförädling (projektet “Arctic Clover”)

Red clover, Trifolium pratense
Red clover, Trifolium pratense. Photographer: Anna Palmé

Det långsiktiga målet med detta projekt är att öka användningen av växtgenetiska resurser genom att kanalisera information och frömaterial till växtförädlare. Detta görs genom att utvärdera lantsorter och vilt material i NordGens samling av rödklöver. Fokus kommer att ligga på egenskaper som är viktiga för de nordiska växtförädlarna i deras arbete med att producera nya väl anpassade sorter för den nordliga/arktiska regionens nuvarande och framtida klimat.

För mer information se de engelska sidorna.