HemVäxterSamarbeten & nätverkArbetsgruppen för stråsäd

Arbetsgruppen för spannmål

Spannmålssamlingen på NordGen består av lantsorter, kultivarer och forädlingsmaterial vilket bildar NordGens bassamling av stråsäd med cirka 40000 accessioner. I tilläg finns det också flera specialsamlingar med mer än 15 000 accessioner. Specialsamlingarna är resultatet från olika omfattande forskningsprojekt och därmed väl dokumenterade, t.ex. korn mutanter nära isogena linjer, translokerings och duplicerings linjer, vilda släktingar, lokala sorter, inavlade råg linjer och material från olika insamlingsresor som Haslund-Christensen material och Åbergs samling. Spannmålssamlingen inkluderar 94 olika arter.

Uppgifter om dessa spannmålssamlingen kan ses i NordGens dokumentationssystem SESTO. Uppgifter om Korn Mutant samlingen kan hittas i databasen; International Database for Barley Genes and Barley Genetic Stocks.

Arbetsgruppen för spannmål har arbetat aktivt sedan 1987 och har utfört karakteriserings och utvärdering av NordGen spannmålssamling, samt förmedlat information och arbetat för att underlätta användandet t av samlingen.

Ansvarig för arbetsgruppen från NordGen är Jan Svensson
Kontakt till arbetsgruppen för stråsäd; cereals@nordgen.org