HemVäxterSamarbeten & nätverkArbetsgruppen för vallväxter

Arbetsgruppen för vallväxter

Arbetsgruppen fokuserar på fodergräs och klöver från de nordiska länderna och dess ansvarsområde omfattar över 90 olika arter. Vallväxtsamlingen innehåller inte bara odlade sorter, utan även forskningsmaterial, lantsorter och vilt eller förvildat material. En stor del av accessionerna är klassificerade som antingen vilda eller förvildade (ca 70 %). Samlingen innehåller mer än 5 000 accessioner och detaljerad information om dessa finns i vår databas SESTO.

Arbetsgruppen består av en vallväxtexpert från varje nordiskt land. Gruppen  träffas minst en gång per år och har ytterligare minst en telefonkonferens. Syftet med dessa möten är att utbyta information mellan länderna, diskutera vallväxtsamlingen och dess utveckling samt att planera gemensamma projekt.

Arbetsgruppen koncentrerar sig på att:

  • Analysera befintliga samlingar och att utföra kompletterande insamlingar för att täcka mångfalden i Norden.
  • Fortsätta karakterisering och utvärdering av samlingarna för att främja användning av materialet
  • Inventera växtmaterial som tidigare odlats i de Nordiska länderna för att sedan kunna välja ut det material som är mest relevant att inkludera i NordGens vallväxtsamling.

NordGen är ansvarig för ”European Central Crop databases” för timotej och för mindre vanliga vallväxtarter.