HemVäxterFrölagret & frölaboratoriet

Frölagret & frölaboratoriet

På frölaboratoriet analyseras alla de frön som ingår i NordGens samlingar. Här genomförs flera olika typer av uppgifter såsom kontinuerliga grobarhetstester, kontroller av tusenkornsvikter, tröskning och kvalitetsbedömning av både nyinsamlat och uppförökat material. Dessutom förbereds fröproverna här för att sedermera kunna lagras under optimala förhållanden. Fröna torkas för att uppnå ett mycket lågt vatteninnehåll, vilket i kombination med låg temperatur gör att de kan lagras under lång tid.

Fröna förvaras i en typ av påsar som består av laminerade lager av plast och aluminium. Dessa påsar är utvecklade att förhindra att fukt och dylikt ska påverka lagerförhållandena. NordGens samling är uppdelad på tre olika geografiska platser för att minimera risken av en förlust vid till exempel brand. Det aktiva lagret är baserat i Alnarp, varifrån alla beställningar packas. Ett baslager i Aarslev fungerar som säkerhetskopia till det aktiva lagret och slutligen har vi ytterligare en kopia i det internationella frövalvet på Svalbard, Svalbard Global Seed Vault.