Villkor och avtal

Närbild på hundratals olika ärtsorter.Alla som beställer frön och potatis från oss måste följa vissa villkor. För privatpersoner som beställer frön i vår butik räcker det att läsa igenom och se till att följa villkoren som skickas med som papperskopia i beställningen. Men de som gör fröbeställningar för forskningsändamål behöver acceptera villkoren innan vi skickar ut beställningen. Läs mer om det nedan.

Alla de nordiska länderna har ratificerat det Internationella fördraget om växtgenetiska resurser för mat och lantbruk (ITPGRFA). Fördraget reglerar tillgången och användningen av växtgenetiska resurser och har som mål att säkra tillgång till växtmaterial för hela världen genom det så kallade multilaterala systemet. De nordiska länderna har ett starkt stöd för ITPGRFA. För NordGens del innebär det följande:

– Om mottagaren kommer att använda det beställda materialet till forskning, växtförädling eller utbildning som rör mat och jordbruk måste villkoren i fotnotsversionen av ” Standard Material Transfer Agreement of ITPGRFA Multilateral System” (SMTA) accepteras av beställaren.

Läs SMTA

– Om mottagaren kommer att använda det beställda materialet för andra syften ska istället villkoren i ”NordGen Material Transfer Agreement” (NMTA) accepteras.

Läs NMTA

När beställningen sammanställts av NordGen skickas en länk via ett automatisk e-mail till mottagaren. Via länken ska aktuellt avtal accepteras elektroniskt innan beställningen distribueras.