NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook

Hobbysortimentet – en succeshistorie

Hobbysortimentet – en succeshistorie

Igen i Ă„r har private havedyrkere kunnet bestille frĂž af gamle nordiske sorter. Vi havde forberedt os godt i Ă„r, sĂ„ vi var parate til at modtage mange bestillinger, nĂ„r vi Ă„bnede den 1. marts. Vi havde dog aldrig troet, at vi skulle modtage sĂ„ mange bestillinger pĂ„ sĂ„ kort tid. Vi mĂ„ derfor allerede nu sige ”alt udsolgt”.

stockros

bean

radisa

beta

art4

blomma4

tomat4

Interessen for kultursorter og gamle sorter af grÞnsager har vÊret stigende Är efter Är. I Är havde vi i alt 68 forskellige sorter af mange forskellige afgrÞder i vores sortiment. Vi havde tilfÞjet de fire kornarter til vores sortiment ogsÄ de blev revet vÊk. I alt har vi udleveret 5395 prÞver til 792 bestillere pÄ mindre end tre uger. I 2014 udleverede vi cirka det samme antal prÞver, men pÄ to mÄneder.

Vi er selvfÞlgelig glade for den store interesse for vores fÊlles arv af kultursorter af grÞnsager, blomster, krydderurter mm. Vi skal dog stadig sikre, at vi udleverer frÞ af disse sorter pÄ en bÊredygtig mÄde, og det har vi vurderet vi gÞr ved ikke at opformere hyppigere end nÞdvendigt, og derfor har vi kun en begrÊnset mÊngde til rÄdighed hvert Är.

Langt de fleste frÞbestillere kommer fra Danmark eller Sverige, men vi Þnsker, at hobbyavlere i Norge, Finland og Island ogsÄ fÄr del i de sorter, som stilles til rÄdighed. I lÞbet af Äret vil vi derfor se pÄ, hvordan kendskabet til vores hobbysortiment udbredes til de Þvrige nordiske lande, og hvordan frÞene kan fordeles mere ligeligt mellem de forskellige lande

Er du interesseret i kultursorter men nÄede ikke at bestille hos os i Är, sÄ prÞv at se pÄ disse muligheder: Resurser för fröodling i Norden

Arkiv