Siirry pääsisältöön

Hanke keskittyy pohjoismaisen siemenkokoelman 4 500 valkuaiskasviin, kuten herneisiin, papuihin, linsseihin ja apilaan.

NordGen ja Aarhusin yliopisto kartoittavat valkuaiskasvien pohjoismaisen siemenkokoelman uudessa hankkeessa, jonka rahoittaa Novo Nordisk Foundation. Hanke antaa geenipankin kokoelmalle merkittävää nostetta ja tarjoaa tutkijoille ja kasvinjalostajille uutta tietoa NordGenin siemenistä. Tieto on tärkeää tulevaisuuden kasviperäisten valkuaislähteiden kehittämisessä.

Kasvigeenivarat ovat maatalouden keskiössä, ja osa niistä on NordGenin vastuulla. Laitoksen pohjoismaisessa siemenkokoelmassa on noin 33 000 näytettä tärkeiden viljelykasvien siemenistä. ”Pohjoismaista siemenkokoelmaa voidaan verrata kirjastoon, jossa kukin siemennäyte vastaa yhtä kirjaa. Tällä hetkellä me tunnemme kirjojen nimet, mutta meillä ei ole pääsyä itse tekstiin eli siementen ominaispiirteisiin. Nyt toteutettavassa hankkeessa saadaan juuri tätä tietoa”, sanoo NordGenin ryhmänjohtaja ja hankevastaava Michael Lyngkjær. Tutkijat ja kasvinjalostajat käyttävät pohjoismaista siemenkokoelmaa kehittäessään tulevaisuuden elintarvikkeita. Kasvinjalostuksessa kehitetään uusia viljelylajikkeita, jotka ovat sopeutuneet ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, täyttävät tiukemmat ympäristövaatimukset tai vastaavat ravitsemussisältöön ja makuun liittyviin tarpeisiimme.

Seuraavan sukupolven geenipankki

Kasvinjalostus vaatii paljon aikaa ja resursseja, ja uuden viljelylajikkeen kehittäminen vie usein kymmenen vuotta. Nyt toteutettava hanke ”Next generation genebanking: Unlocking the potential of plant genetic resources in the sequencing era” auttaa nopeuttamaan tätä prosessia. NordGen ja Aarhusin yliopiston kvantitatiivisen genetiikan ja genomitutkimuksen keskus luovat hankkeessa kokonaan uuden geenipankki-infrastruktuurin. Sen avulla tutkijat voivat löytää entistä helpommin ja nopeammin geenejä, jotka koodaavat kasvin tiettyjä piirteitä. ”Hanke poikii uusia mahdollisuuksia tutkijoille ja kasvinjalostajille. Kun kiinnostaviin siemeniin liittyvä tiedonsaanti nopeutuu, tutkijoiden ja jalostajien työ helpottuu huomattavasti. Samalla vauhdittuu Pohjoismaiden maatalouden vihreä siirtymä”, sanoo Aarhusin yliopiston kvantitatiivisen genetiikan ja genomitutkimuksen keskuksen professori Torben Asp. Hanke keskittyy pohjoismaisen siemenkokoelman 4 500 valkuaiskasviin, kuten herneisiin, papuihin, linsseihin ja apilaan. Niille kaikille tehdään genotyypitys ja fenotyypitys. Lisäksi luodaan joukko niin sanottuja ydinkokoelmia. Ydinkokoelmat koostuvat pienemmästä määrästä siemennäytteitä, jotka voivat edustaa suurta osaa koko lajin geneettisestä monimuotoisuudesta. Kaikki tieto, joka vuosina 2024–2026 toteutettavassa hankkeessa kerätään, jaetaan avoimen saatavuuden periaatteen mukaisesti.

Hanke on saanut 15 miljoonan Tanskan kruunun rahoituksen Novo Nordisk Foundationilta.

 

Tietoa geenivaroista

 

Geenivarat ovat eläviä organismeja, joita ihmiset tarvitsevat tai saattavat tarvita tulevaisuudessa. Geenivarat tarjoavat meille ruokaa, lääkkeitä, polttoainetta ja suojaa, ja ne ovat monin tavoin ihmiselämän edellytys. Geneettistä monimuotoisuutta häviää kuitenkin ennennäkemättömään tahtiin luontokadon myötä, ja geenivarat ovat samalla tärkeitä työkaluja esimerkiksi ilmastonmuutoksen haasteiden ratkomisessa.

 

Tietoa Pohjoismaisesta geenivarakeskuksesta (NordGen)

Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen on Pohjoismaiden yhteinen geenipankki ja geenivarojen osaamiskeskus. NordGen on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen laitos, jonka tehtävänä on varmistaa kotieläinten, kasvien ja metsäpuiden geenivarojen säilyttäminen ja edistää niiden kestävää käyttöä. NordGenin pääkonttori ja pohjoismainen siemenkokoelma sijaitsevat Ruotsin Alnarpissa.

Tietoa Aarhusin yliopiston kvantitatiivisen genetiikan ja genomitutkimuksen keskuksesta

Kvantitatiivisen genetiikan ja genomitutkimuksen keskus (

Center for Quantitative Genetics and Genomics, QGG

) on kansainvälinen tutkimuskeskus, joka tekee alan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. QGG keskittyy eläin- ja kasvinjalostuksessa käytettävien tilastollisten mallien kehittämiseen, eri ominaisuuksien ja tautien geneettisen perustan tutkimiseen sekä geenivarojen hoitoon.

Tietoa Novo Nordisk Foundationista

Tanskassa vuonna 1924 perustettu

Novo Nordisk Foundation

on kaupallinen säätiö, jonka tavoitteena on hyväntekeväisyys. Säätiön visiona on parantaa ihmisten terveyttä sekä tukea kestävää kehitystä yhteiskunnan ja planeetan hyväksi. Säätiön tehtävänä on edistää tutkimusta ja innovaatiota kardiometabolisten sairauksien ja tartuntatautien ehkäisyssä ja hoidossa sekä edistää tietämystä ja ratkaisuja yhteiskunnan vihreän siirtymän tukemiseksi.