Hoppa till huvudinnehållet

I ett nytt projekt, finansierat av Novo Nordisk Fonden, kommer NordGen tillsammans med Århus universitet kartlägga den nordiska samlingen av proteingrödor. Projektet kommer leda till ett enormt lyft för genbankssamlingen och innebär att forskare och växtförädlare får tillgång till helt ny information om NordGens fröer – information som är avgörande för att ta fram framtidens växtbaserade proteinkällor.

För att bevara växtgenetiska resurser för framtiden är de nordiska ländernas gemensamma frögenbank, NordGen, ansvarig för närmare 33 000 fröprover från viktiga lantbruksgrödor – den nordiska frösamlingen.

– Man kan jämföra den nordiska frösamlingen med ett bibliotek, där fröproverna är böcker. Idag vet vi titlarna på alla böckerna, men vi har inte tillgången till texterna inuti dem, det vill säga information om vilka egenskaper fröerna bär på. Det här projektet kommer att ge oss den informationen, säger Michael Lyngkjær som är teamledare på NordGen och ansvarig för projektet.

Forskare och växtförädlare använder den nordiska frösamlingen för att ta fram framtidens mat. Genom växtförädling utvecklar de nya grödor som exempelvis  kan hantera klimatförändringarna och dess effekter, uppfylla striktare miljökrav eller tillgodose våra önskemål om särskilt näringsinnehåll och smak. 

Nästa generations genbank

Men växtförädling är ett tids- och resurskrävande jobb. Ofta tar det tio år att utveckla en ny växtsort. Målet med detta nya projekt är att bidra till ett snabbare förlopp. I projektet som har namnet ”Nästa generations genbank”, ska NordGen tillsammans med Centrum för Kvantitativ Genetik och Genforskning vid Århus universitet skapa en helt ny genbanksinfrastruktur som gör det enklare och snabbare att hitta de gener som kodar för vissa egenskaper hos växten.

– Det här projektet kommer att leda till nya möjligheter för forskare och växtförädlare. Genom att snabbt få veta mer de fröer som kan vara intressanta underlättas deras arbete kraftigt, något som i förlängningen gynnar den gröna omställningen av det nordiska lantbruket, säger Torben Asp, professor på Centrum för Kvantitativ Genetik och Genforskning vid Århus universitet.

Projektet fokuserar på 4500 proteingrödor ur den nordiska frösamlingen (till exempel ärtor, bönor, linser och klöver) som ska genotypas och fenotypas. Vidare ska det skapas så kallade kärnkollektioner, det vill säga ett mindre antal frösorter som kan sägas representera större delen av den genetiska mångfald som finns inom hela arten. Projektet, som inleds 2024 och pågår till och med 2026, involverar också att göra all insamlad information öppet tillgänglig.

Det finansieras av Novo Nordisk Fonden med närmare 25 miljoner svenska kronor över treårsperioden.

Om genetiska resurser

Genetiska resurser är levande organismer som vi behöver eller kan komma att behöva. Dessa resurser ger oss mat, mediciner, bränsle och virke och är i många fall helt avgörande för mänskligt liv på jorden. Men liksom den biologiska mångfalden i stort, minskar just nu mångfalden av genetiska resurser. Detta trots att genetiska resurser samtidigt är viktiga verktyg för att lösa de utmaningar som exempelvis klimatförändringarna för med sig.

Om Nordiskt Genresurscenter (NordGen)

NordGen är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. Som en institution under Nordiska Ministerrådet bevarar och främjar vi ett hållbart nyttjande av den mångfald av lantbruksdjur, skog och växter som är viktiga för det nordiska lantbruket. Vårt huvudkontor ligger i Alnarp där den nordiska frösamlingen också bevaras.

Om Center för Kvantitativ Genetik och Genforskning, Århus Universitet

Center for Kvantitativ Genetik och Genforskning (QGG) är ett internationellt forskningscenter som arbetar med grundforskning och praktisk forskning inom kvantitativ genetik och genforskning. Huvudfokus är husdjursavel och växtförädling men i stigande grad arbetar centrat även med humangenetik och modellorganismer.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden är en näringslivsdriven fond med två syften: att utgöra ett stabilt fundament för den närings- och forskningsmässiga verksamheten i Novo Gruppens bolag samt att dela ut stöd till vetenskapliga, humanitära och sociala syften.