Siirry pääsisältöön

NordGen tuo yhteen metsäsektorin parissa toimivat tutkijat, jalostajat, metsänhoitajat sekä muut toimijat. Teemapäivien, konferenssien, kokousten ja seminaarien avulla luomme metsiemme parissa työskenteleville mahdollisuuden tavata ja luoda yhteistyötä. Lue lisää työstämme alta ja vasemmalla olevasta valikosta.

Metsät ovat Pohjoismaissa luonnonvara, joka on tärkeässä asemassa yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta. Niistä saamme puuta ja bioenergiaa, sekä suojaa tuulelta ja eroosiolta. Materiaalina puu voi korvata haitallisia materiaaleja.

Ilmastonmuutoksen myötä metsät ovat erityisen tärkeitä, koska ne sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsänuudistukseen, kasvatukseen ja metsänhoitoon ovat totisinta totta. Istuttamamme puut kasvavat vielä vuosikymmenien ajan, joten niiden elinkaaren aikana ilmasto tulee muuttumaan. On tärkeää, että istuttamamme puut menestyvät kasvupaikallaan nyt ja tulevaisuudessa. Kyky pitkäjänteiseen suunniteluun on avainasemassa metsien turvaamiseksi.

Kestävä metsä

Tarvitsemme elinvoimaista ja kestävää metsäsektoria myös tulevaisuudessa. Avain kestävyyden ylläpitämiseen löytyy perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Monimuotoisuuden avulla puulajit pystyvät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin – kuten ilmastonmuutokseen.

NordGen Metsän keskeisiä teemoja ovat metsägenetiikka ja metsän geenivarojen säilyttäminen, siementen ja kasvien tuotanto sekä metsänuudistus. Välittämällä tietoa ja kokemuksia eri toimijoiden välillä, luotsaamme sektoria kohti parempia tuotanto- ja uudistusmenetelmiä. Välitämme jatkuvasti ajankohtaista tietoa sekä alan tutkijoille että suurelle yleisölle. Osallistumme monenlaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä tiedotamme alan uutisia. 

NordGen Metsä sijaitsee Norjan Åsissa.