Organisaatio

NordGen toimii Pohjoismaiden hallitusten virallisen yhteistyöelimen, Pohjoismaiden ministerineuvoston  alaisuudessa. Ruotsin Alnarpissa sijaitsevassa pääkonttorissamme sekä Tanskan ja Norjan sivukonttoreissa työskentelee yhteensä 30 työntekijää.

NordGen toimii maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain osa-alueella (MR-FJLS).

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Se tekee päätöksiä yhdessätoista eri ministerineuvostossa, joka koostuu kunkin Pohjoismaan ministereistä. NordGen kuuluu Pohjoismaiden maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvostoston alaisuuteen. (MR-FJLS)

Figur som beskriver Nordiska Ministerrådets olika ämnesområden, sekretariatet och dess institutioner. NordGen och MR-FJLS är markerade i rött.

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja NordGen allekirjoittavat vuosittan sopimuksen, jossa määritellään toiminnan tavoitteet ja budjetti. Sopimus myös määrittää NordGenin rooliin kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousalan pohjoismaisen yhteistyöohjelman toteuttamisessa vuosina 2017-2020.

Pohjoismaat osallistuvat NordGenin toimintaan myös työryhmien kautta. NordGen Eläingeenivaraneuvostosta, Metsänuudistusneuvostosta, Geenivarojen työryhmästä sekä NordGen Kasvisektorin työryhmistä löytyy edustajia kaikista Pohjoismaista.

NordGen perustettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksellä 5. syyskuuta 2007. NordGen otti haltuunsa suuren määrän tehtäviä, joita aiemmin hoitivat kolme erillistä pohjoismaista laitosta. Pohjoismainen Geenipankki Ruotsissa, Pohjoismainen kotieläingeenipankki Norjassa ja Pohjoismaiden metsätalouden siemen- ja taimineuvosto toimivat aiemmin Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisina.