Siirry pääsisältöön

Kansainvälisten sopimusten ja strategioiden lisäksi työtämme ohjaavat tehtävämme ja säädökset. Niistä käy ilmi, mitä meidän tulee tehdä ja missä määrin. Pohjoismaiden ministerineuvoston vuosittainen apuraha ohjaa toimintaamme yksityiskohtaisemmalla tasolla. Kalmarin julistus vuodelta 2003, sekä vuoden 2023 päivitys, ohjaavat meitä työssämme.

NordGen on Pohjoismaiden yhteinen siemenpankki ja geenivarojen osaamiskeskus. Tehtävämme on varmistaa geenivarojen säilyttäminen ja niiden kestävä käyttö Pohjoismaissa.

NordGenin tehtävä

Säilytämme Pohjoismaisia geenivaroja ja edistämme niiden kestävää käyttöä maatalouden, puutarhatalouden ja metsätalouden parissa – nykyisiä sekä tulevia sukupolvia varten.


Tarjoamme tietoa ja geneettistä materiaalia elintarvikkeiden, rehujen ja muiden biopohjaisten ratkaisujen kestävän tuotannon edistämiseksi muuttuvassa ilmastossa Pohjoismaissa.


Säädökset

Säädökset säätelevät toimintaamme. Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät NordGenin nykyiset säädökset 10. syyskuuta 2014, ja ne tulivat voimaan 1. tammikuuta 2015. Ensimmäisessä pykälässä todetaan, että Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen) on pohjoismainen geenivarojen ja niiden kestävän käytön osaamiskeskus. NordGen edistää myös geneettisten resurssien käytöstä aiheutuvan hyödyn oikeudenmukaista jakamista.

Kalmarin julistus

Kalmarin julistus vuodelta 2003 kuvaa Pohjoismaiden yleistä näkemystä siitä, kuinka NordGenin tulisi toimia geenivarojen säilyttämiseksi. Asiakirja ohjaa meitä työssämme ja muodostaa sille vankan perustan. Kalmarin julistuksesta ilmenee muun muassa, että kaikki geenipankin siemennäytteet, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, ovat yhteispohjoismaisessa hallinnoinnissa ja julkisesti saatavilla.

Vuonna 2023 Pohjoismaiden ministerit hyväksyivät Kalmarin julistuksen päivityksen. Päivityksessä otetaan huomioon teknologinen ja oikeudellinen kehitys. Se sisältää myös alueita, joita alkuperäinen julistus ei kattanut.