Hoppa till huvudinnehållet

NordGen står för Nordiskt Genresurscenter. Som de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser är vårt uppdrag att bevara och främja ett hållbart nyttjande av de genetiska resurser som växter, husdjur och skog i Norden bär på.

Genetiska resurser är alla de organismer som i sina gener bär på egenskaper som kan vara eller är viktiga för människan. NordGen har ansvar för genetiska resurser som är viktiga för mat och lantbruk. Dessa är avgörande för att möta våra mest grundläggande behov av bland annat näring, skydd och bränsle.

En stor variation av genetiska resurser, genetisk mångfald, är en förutsättning för naturligt urval, anpassning och evolution. Eftersom klimatförändringarna just nu sker snabbare än naturen hinner anpassa sig är vårt uppdrag viktigare än någonsin. Genetisk mångfald är en förutsättning för en hållbar matproduktion och för att nå flera av de globala hållbarhetsmålen.

Praktiskt arbete för en hållbar framtid

Konkret innebär vårt uppdrag att vi hanterar en fröbank med omkring 33 000 olika fröprover som ständigt behöver analyseras, testas, uppförökas och distribueras till forskare och växtförädlare. Vi gör bevarandeplaner för de hotade lantdjursraserna och arbetar för genetiskt starka och motståndskraftiga skogar. Vi deltar i otaliga projekt och nätverk som rör genetiska resurser på både nordisk, europeisk och internationell nivå och vi för samman branschfolk i de nordiska länderna.

Vår vision är ett samhälle där genetisk mångfald är ett av de grundläggande inslagen i arbetet för en hållbar framtid. Dit vill vi komma genom att nå ut med kunskap och genetiskt material som leder till hållbara biobaserade lösningar som hjälper Norden att möta klimatförändringarna.

Vårt huvudkontor ligger i Alnarp, Sverige men vi har även kontor i Ås, Norge.

Se en kort informationsfilm om NordGens verksamheter.