Hoppa till huvudinnehållet

NordGens mission och stadgar styr, tillsammans med internationella avtal och strategiska dokument, vårt arbete. De beskriver i stora drag vad vi ska göra och i vilken omfattning. Årliga beviljningsbrev från Nordiska Ministerådet styr vår verksamhet på en mer detaljerad nivå. Kalmardeklarationen, en nordisk ministerdeklaration från 2003 med uppdatering från 2023, är central för vårt arbete.

NordGen är de nordiska ländernas genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. Vårt uppdrag är att bevara och främja ett hållbart nyttjande av genetiska resurser för Nordens lantbruk och skogsbruk.

NordGens mission lyder:

  • Vi bevarar Nordens genetiska resurser och främjar deras hållbara nyttjande inom jordbruk, trädgård och skogsbruk för nuvarande och framtida generationer.
  • Vi tillhandahåller kunskap och genetiskt material för att främja en hållbar produktion av mat- och foderproduktion och andra biobaserade lösningar i den nordiska regionens föränderliga klimat.

Stadgar

Omfattningen av vårt arbete styrs av våra stadgar. NordGens gällande stadgar godkändes av de nordiska samarbetsministrarna den 10 september 2014 och trädde i kraft den 1 januari 2015. I artikel 1 kan man läsa att ”Nordiskt Genresurscenter (NordGen) skall vara ett nordiskt kunskapscenter för genetiska resurser och en hållbar användning av dessa samt främja en global rättvis fördelning av nyttjande av genetiska resurser.”

Kalmardeklarationen

I Kalmardeklarationen från 2003 beskrivs de nordiska ländernas överordnade vision för hur NordGen ska arbeta med genetiska resurser. Det är detta dokument som utgör grunden för vårt arbete. I Kalmardeklarationen kan man bland annat läsa att alla fröprover som finns i genbanken, med några få undantag, är under gemensam nordisk förvaltning och offentligt tillgängliga.

2023 godkände de nordiska ministrarna en uppdatering av Kalmardeklarationen. Uppdateringen tar hänsyn till de teknologiska och juridiska framsteg som gjorts samt inkluderar områden av genetiska resurser som inte togs upp i den ursprungliga deklarationen.