Pohjoismainen PPP-yhteistyö

Lähikuva punaisista omenista sinistä taivasta vasten
PPP-hanke: Hedelmien ja marjojen esiviljely. Kuva: Hermann & F.Richter / Pixabay

Pohjoismaisten julkisten ja yksityisten toimijoiden (Public private partnership, PPP) esijalostusyhteistyön tavoitteena on vahvistaa pohjoista kasvinjalostusta. Yhteistyö lujittaa maa- ja puutarhataloudellemme tärkeää kasvigeenivarojen kestävää käyttöä.  Pohjoiset tuotanto-olosuhteet poikkeavat huomattavasti Euroopan ja muun maailman viljelyolosuhteista, joten paikallista kasvinjalostusta tarvitaan maatalouden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Juuri siksi yhteistyö käytännön kasvinjalostuksen ja tutkimuksen välillä on erityisen tärkeää.

PPP-yhteistyö tuo pohjoismaista lisäarvoa kasvinjalostuksen kehittämiselle, tuottajille ja markkinoille.  Sopeuttamalla kasvejamme ilmastomuutokseen voimme myötävaikuttaa biotalouden kestävään kehitykseen ja edistää maailmanlaajuisesti elintarvikehuollon turvaamista:   

  • kasvinjalostuksen geenivarannon laajentaminen vastaamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
  • erityisten laatuun tai vastustuskykyyn liittyvien geenien kartoitus
  • jalostusprosessia nopeuttavan tekniikan ja toimintatapojen kehittäminen
  • PPP-yhteistyö tapahtuu pääasiassa projekteissa, joiden rahoituksesta vastaavat Pohjoismaat. 
  • NordGen toimii pohjoismaisen PPP-yhteistyönsihteeristönä.