NordGen

NordGen on Pohjoismaiden yhteinen siemenpankki ja geenivarojen osaamiskeskus. Tehtävämme on varmistaa kotieläinten, kasvien ja metsäpuiden geenivarojen säilyttäminen ja niiden kestävä käyttö Pohjoismaissa.

Kaikki eliöt kantavat geeneissään ihmisten kannalta arvokkaita ominaisuuksia. NordGenin tehtävä on turvata ruokaturvallisuuden ja maatalouden kannalta tärkeä perinnöllinen monimuotoisuus, jota tarvitaan ruoan, polttoaineen ja rakennusmateriaalien tuotannossa. 

Perinnöllisen monimuotoisuuden kirjo on edellytys luonnonvalinnalle, sopeutumiselle ja evoluutiolle. Ilmastonmuutos etenee tällä hetkellä niin nopeasti, ettei luonto ehdi sopeutua siihen. Siksi tehtävämme on tärkeämpi kuin koskaan. Perinnöllinen monimuotoisuus on edellytys kestävälle elintarviketuotannolle ja useiden maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle.

Käytännön työtä kestävän tulevaisuuden puolesta

Siemenpankissamme on noin 33 000 siemennäytettä. Analysoimme, testaamme ja jaamme niitä tutkijoille ja kasvattajille. Teemme uhanalaisille kotieläinroduille suojelusuosituksia ja työskentelemme kestävien metsien puolesta. Osallistumme aktiivisesti geenivaroja koskeviin projekteihin ja verkostoihin sekä Pohjoismaissa, Euroopassa että muualla maailmassa. Tuomme yhteen alan ammattilaiset ​​pohjoismaisissa seminaareissa ja tapahtumissa.

Visionamme on yhteiskunta, jossa kestävän tulevaisuuden keskiössä on perinnöllinen monimuotoisuus. Päästäksemme päämääräämme jaamme tietoa sekä luomme yhteistyötä kestävien ja monimuotoisuutta tukevien ratkaisujen avulla vastataksemme ilmastonmuutokseen.

Pääkonttorimme sijaitsee Alnarpissa, Ruotsissa, mutta meillä on myös toimisto Norjan Åsissa.