Kansainvälinen yhteistyö

Näkymä Roomasta FAO:n lippu etualalla ja Circo Maximo taka-alalla
Näkymä FAO:n päämajasta Rooman keskustassa. Monet neuvottelut, joihin NordGen osallistuu tarkkailijana, käydään täällä.

1960-luvulta lähtien olemme tiedostaneet biologisen ja geneettisen monimuotoisuuden vähenemisen. Siihen on puututtu perustamalla  geenipankkeja, kartoittamalla geenivaroja ja allekirjoittamalla kansainvälisiä sopimuksia. Geneettiset resurssit eivät kuitenkaan noudata kansallisia rajoja. Niiden säilyttäminen on kansainvälistä työtä. Siksi NordGen toimii useissa kansainvälisissä yhteyksissä.

Yksi NordGenin toiminta-alueen kannalta tärkeistä sopimuksista on Biodiversiteettisopimus (CBD). Se on kansainvälinen sopimus, jonka useimmat maailman maat, mukaan lukien kaikki Pohjoismaat, allekirjoittivat Riossa vuonna 1993. Cartagenan pöytäkirja (2000) ja Nagoyan pöytäkirja (2010) ovat hyväksytty yleissopimuksen lisäksi.

NordGen toimii myös tarkkailijana Elintarvikkeiden ja maatalouden geenivarojen komissiossa (CGRFA). CGRFA perustettiin vuonna 1983 FAO:n kongressissa. Sen tarkoituksena on turvata ja edistää elintarvikkeiden ja maatalouden kannalta merkityksellisen biologisen monimuotoisuuden käyttöä. Joka toinen vuosi kokoontuvan komission jäsenet koostuvat 178 maasta ja EU:sta.

FAO laati Elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen (ITPGRFA) vuonna 2001. ITPGRFA:n tarkoituksena on tuoda esiin globaalisti viljelijöiden pyrkimykset säilyttää monimuotoinen viljely ja varmistaa, että kaikilla kasvigeenivaroja tarvitsevilla on mahdollisuus niitä käyttää, ja että niistä syntyvät voitot jaetaan oikeudenmukaisesti. NordGen on tarkkailija ITPGRFA:n hallintoelimessä, joka kokoontuu joka toinen vuosi.

Muut verkostot

Geenivarojen turvaamiseen tarvitaan konkreettisia toimia kansainvälisten areenojen lisäksi: toimimme aktiivisesti monissa verkostoissa ja hankkeissa, joiden tarkoituksena on vahvistaa paikallisten geenivarojen käyttöä monin eri tavoin. Esimerkkejä tällaisista verkostoista ja hankkeista ovat ECPGR, EUFORGEN, ERFP ja Farmer’s Pride.

Esimerkkejä pohjoismaisista verkostoista, jotka edesauttavat tavoitteidemme saavuttamisessa, ovat työryhmämme, eläingeenivarojen neuvosto ja metsänuudistusneuvosto. Teemme yhteistyötä myös Pohjoismaiden kansallisten geenipankkien kanssa, jotka vastaavat kasvullisesti lisääntyvistä kasveista. Metsätalouden puolella teemme yhteistyötä SamNordisk Skogsforskningin (SNS) kanssa, joka rahoittaa metsien verkostoitumista. Koska NordGenin pääkonttori sijaitsee SLU: n kampuksella Alnarpissa, on myös luonnollista, että teemme yhteistyötä muun muassa viljellyn monimuotoisuuden ohjelman (POM) ja yliopiston eri opiskelijaohjelmien kanssa.

 

”Geenivarojen säilyttäminen ei ole yhden miehen show”

Christine Dawson, ITPGRFA:n puheenjohtaja (2018)