Hoppa till huvudinnehållet
  • Nordens genbank och kunskapscenter för genetiska resurser

   Vårt uppdrag är att bevara Nordens genetiska resurser och främja ett hållbart nyttjande av dem inom jordbruk, trädgård och skogsbruk för nuvarande och framtida generationer.

   Läs mer om NordGen
  • Projekt för genetisk mångfald

   Vi driver och deltar i flera projekt om genetiska resurser i samarbete med nordiska, baltiska, europeiska och internationella samarbetspartners. Genom att exempelvis undersöka släktskap mellan fjällboskap i norra Norden, undersöka linets egenskaper och kartlägga vilda kulturväxtsläktingar bidrar vi till ett starkare Norden.

   Läs mer om våra projekt
  • Svalbard Global Seed Vault

   NordGen är en av tre partners som står bakom Svalbard Global Seed Vault. Vi sköter kontakten med genbanker som vill lagra frökopior på Svalbard, samt ansvarar för det praktiska arbetet och databasen med informationen om fröerna.

   Läs mer om Svalbard Global Seed Vault

Nyheter

Mångsidig gröda med potential – NordGens satsning på lin fortsätter när över 400 olika sorter sås

Den nordiska linodlingen är begränsad, särskilt när det kommer till odling för fiberproduktion. Förhoppningsvis kan NordGens pågående projekt öka intresset för grödan.

Läs hela artikeln

| Växter

Internationell kommitté antog plan för att säkra och utveckla den ukrainska genbanken för framtiden

Läs hela artikeln

| Husdjur

Ny handlingsplan föreslår konkreta åtgärder för att rädda Färöhästen

Läs hela artikeln

| Växter

Nu är det snart vår – NordGen har öppnat den årliga fröförsäljningen till privatpersoner

Läs hela artikeln
Närbild på morötter med barn i bakgrunden.

Våra projekt

NordGen deltar i flera olika projekt som syftar till att bevara och främja ett hållbart nyttjande av genetiska resurser i Norden. Våra projektpartners återfinns i hela Norden men även i övriga delar av världen. 

Besök vår projektsida