closeup of frost

NordFrost webinaari “Arvokas geeniperimä pakkaseen – Eläin- ja kasvigeenivarojen geenipankittamisen nykytila ja haasteet “

Paikka: Netissä

Päivämäärä: 8. joulukuuta 2021

Aika: 12.00 - 16.00

 
 

Kutsumme kaikki eläin- ja kasvigeenivarojen parissa työskentelevät suomalaiset sidosryhmät vuorovaikutteiseen webinaariimme “Arvokas geeniperimä pakkaseen – Eläin- ja kasvigeenivarojen geenipankittamisen nykytila ja haasteet”, jossa keskustellaan geenivaraohjelmien ajankohtaisista toimista.

NordFrost-verkosto ja webinaarin tavoite

Pohjoismaisten tuotantoeläinten kryosäilytyksen nykytasoa selvitettiin  IMAGE EU Horizon 2020 -hankkeen tapaustutkimuksessa. Tutkimus paljasti suurta vaihtelua eri pohjoismaiden geenipankkien tavoitteissa ja riskitekijöissä. Kyselyn pohjalta on valmisteilla alueellisia  kryosäilytystoiminnan  suosituksia maatalouden häiriönsietokyvyn parantamiseksi Pohjoismaissa. Pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä tuotantoeläinten biologisen monimuotoisuuden kryosäilytyksessä.  Tämän  NordFrost-hankkeen toisen webinaarin tavoitteena on selvittää eri eläin- ja kasvilajien geenipankkitoiminnan nykytilaa ja mahdollisia haasteita Suomessa.

Ohjelma 

NordFrost-verkoston esittely (Erikoisasiantuntija Jaana Peippo, NordGen)

Ryhmäkeskustelut eri eläin- ja kasvilajien geenivarojen kryosäilyttämisen nykytilan haasteista. Kunkin ryhmän puheenjohtaja tiivistää keskustelun koko yleisölle (Moderaattorit)

Pienten populaatioiden jalostamisen ja säilyttämisen haasteet (Professori Pekka Uimari, HY)

Eläingeenipankkitoiminnan mahdollisuudet ja haasteet (Erikoistutkija Heli Lindeberg, Luke)

Kasvigeenipankkitoiminnan mahdollisuudet ja haasteet (Tutkija Anna Nukari , Luke)

Geenivarojen hallinta (Asiantuntija Tuula Pehu)

Miten tästä eteenpäin – yhteenveto päivän keskusteluista

 

Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää.  

Ilmoittautumiset 1.12.2019 klo 12.00 mennessä NordGen Kotieläinsektorille

NordFrostin ohjauskomitean puolesta

Ian Mayer, NMBU Norja

Morten Kargo, Århusin yliopisto Tanska

Annika Tienhaara, Luke Suomi

Maria Kjetså, NordGen Norja

Jaana Peippo, NordGen Suomi

Mervi Honkatukia, NordGen Norja-Suomi