Hoppa till huvudinnehållet

NordGen Skog är en mötesplats som samlar forskare, förädlare, förvaltare och andra som arbetar i skogsbranschen. Genom temadagar, konferenser, möten och seminarier för vi samman de nordiska skogsaktörerna och möjliggör ett bättre samarbete. Här nedan och i menyn till vänster kan du läsa mer om vårt arbete med skog.

I de nordiska länderna har skogen i alla tider spelat en viktig roll. Skog ger virke och bioenergi, skydd mot vind och erosion, biologisk mångfald och är en koldioxidsänka. När det gäller klimatförändringarna är skogen särskilt viktig eftersom den binder koldioxid under hela sin livstid. Dessutom kan trävirke ersätta andra material som ger stora utsläpp när de produceras.

Klimatförändringar kan slå hårt mot våra skogar eftersom de träd vi planterar idag ska växa i flera decennier framöver. Under ett träds livstid kommer klimatet att ändras och vi måste hantera uppkomsten av nya skadedjur och sjukdomar som inte funnits i Norden tidigare. Därför är det viktigt att vi har träd som är anpassade till platsen till där de ska växa, både nu och under många år framöver. Det behövs för att säkra skogens roll även i framtiden.

Motståndskraftig skog behövs

Även om skogsindustrin idag är olika tongivande i de olika nordiska länderna är enigheten stor om att vi behöver en stark, motståndskraftig skog även i framtiden. En viktig nyckel till denna motståndskraft är genetisk mångfald. Genom att olika träd bär på olika gener är chansen större att något av dem kan stå emot de nya hoten.

NordGen Skogs fokusområden är skogsgenetik och bevarande av skoggenetiska resurser, frö- och plantproduktion samt föryngring av skog. Genom att förmedla kunskap och erfarenheter mellan de olika aktörerna och ut till allmänheten bidrar vi till att bättre plantproduktion och bättre föryngringsmetoder av skog kan utvecklas. Vi håller oss också uppdaterade och initierar forskning och utveckling inom området samt driver olika sorters projekt och informationsverksamhet.

NordGen Skog är placerat i Ås i Norge.