Ett hav av cikoriablommor med en humla.

Arbetsgruppsmöte om vilda kulturväxtsläktingar

Plats: Alnarp, Sverige

Datum: 2 maj 2023 - 3 maj 2023

 
 

Representanter från de nordiska länderna träffas på NordGen för att diskutera frågor som rör bevarande och ett hållbart nyttjande av vilda kulturväxtsläktingar